Όλα τα Προϊόντα

Διαχειριστής πύλης εμποδίων (18)

Ανιχνευτές βρόχου μονού καναλιού (26)

Ανιχνευτές βρόχου διπλού καναλιού (19)

Αισθητήρας υπέρυθρων φωτοκυττάρων (46)

Αναγνώστης μεγάλης εμβέλειας εγγύτητας (20)

Αναγνώστης μεσαίας εμβέλειας εγγύτητας (11)

Αναγνώστης μεγάλης εμβέλειας UHF (24)

Ενεργός αναγνώστης RFID μεγάλης εμβέλειας (23)

Ημι-παθητικός αναγνώστης μεσαίου εύρους (5)

Ημι-παθητικός αναγνώστης μεγάλης εμβέλειας (3)

Πίνακας ελέγχου πρόσβασης πόρτας (10)

Κάρτες / ετικέτες RFID (21)

Αξεσουάρ χειριστή Gatelink Gate (15)

contact us